Project Description

Workshop Energetische Bewustwording

 

q

Elk mens kan zich meer energetisch bewust worden, dit is o.a. mogelijk door bewust te leven. Wat eet je, hoe eet je, hoe ga je om met de mensen om je heen, hoe ga je om met de dieren, hoe ga je om met de aarde. Door specifiek afgestemde meditaties, Yin yoga, Yin Danza en Chakra healing kan je meer energetisch bewust worden. Door energetische opschoningen d.m.v. Thèta-Nu methode kan er in het Bewust-Zijn een frequentie verhoging plaatsvinden. Deze frequentie verhoging is voelbaar, zowel in het fysieke (stoffelijk) lichaam, als in het energetische veld (niet stoffelijk lichaam).

Hoe gaan we dit doen tijdens deze workshop:

Wij zetten een krachtig energetisch energieveld neer, van onvoorwaardelijke liefde, waardoor heling en transformatie plaats kunnen vinden. Op een uitnodigende, spelende en verbindende, veilige manier gaan wij je meenemen op een reis naar een positieve verandering. Dit gaan we doen door Ademhalingsoefeningen, Yin yoga, Yin Danza, Chakra heling en energetische opschoningen d.m.v. Thèta-Nu methode.

Wanneer: 29 april 2023

Tijd: 9:30 -17:00 uur

Waar:  Meerswal 9, 8759 LR Exmorra

Vergoeding: € 89

Harte groet: Susanne en Eelco

Wie is Susanne?.

q

q

Opgave of meer informatie; Yindanza of  bij mij